Meise

Zitting van 20 02 2023

Van 21.25 uur tot 21.30

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Sonja Becq, Jacques Wouters en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 januari 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Notulen Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van de Welzijnskoepel West-Brabant van 21 november 2022 en 19 december 2022.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Rapportering meldingen OCMW 2022

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de meldingen OCMW 2022 die zijn binnengekomen via het meldingensysteem.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.