Meise

Zitting van 17 jul 2023

Van 21 uur tot 22

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Kennisname notulen Welzijnskoepel

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Aanduiding leden en voorzitter van de deontologische commissie

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering eerste semester 2023

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: herziening 2023/1

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Afsluiten van een huurovereenkomst met het Verloren Uurke

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Opheffing reglement houdende de vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzing bij de verhuring van studio's Home Jan Van Gysel, Krogstraat 111, 1860 Meise en goedkeuring huurovereenkomst studio 5 Home J. Van Gysel

Publicatiedatum: 07/07/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.