Meise

Zitting van 17 07 2023

Van 19.30 uur tot 19.45

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Sonja Becq, raadslid;

 

raadslid Thomas Goethals vervoegt de vergadering vanaf punt 3.

raadslid Billie Kawende vervoegt de vergadering vanaf punt 6.

Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 juni 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Kennisname notulen Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van de Welzijnskoepel West-Brabant van 18 april 2023.

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Aanduiding leden en voorzitter van de deontologische commissie

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenstelling van de deontologische commissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering eerste semester 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot het eerste semester van 2023.

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: herziening 2023/1

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2023/1 - voor het aandeel OCMW vast.

De kredieten voor 2023 worden gewijzigd en de kredieten voor 2024 worden vastgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Afsluiten van een huurovereenkomst met het Verloren Uurke

KORTE SAMENVATTING

De huurovereenkomst met een vereniging voor het gebruik van twee lokalen op het gelijkvloers in het gebouw serviceflats "Ter Wolven" wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Opheffing reglement houdende de vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzing bij de verhuring van studio's Home Jan Van Gysel, Krogstraat 111, 1860 Meise en goedkeuring huurovereenkomst studio 5 Home J. Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het "reglement houdende de vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzing bij de verhuring van studio's Home Jan Van Gysel, Krogstraat 111, 1860 Meise", vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 15 november 2021, wordt opgeheven.

Door deze opheffing worden de studio's van het home Jan Van Gysel bij volgende verhuringen verhuurd aan het sociaal verhuurkantoor/woonmaatschappij.

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.