Meise

Zitting van 18 12 2023

Van 19.30 uur tot 19.40

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Paul Aerts en Peter Carriere, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 november 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Princiepsbeslissing jobstudenten 2024

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het contingent voor de jobstudenten voor 2024 vast.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: herziening 2023/2

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2023/2 - voor het aandeel OCMW vast.

De kredieten voor 2023 worden gewijzigd en de kredieten voor 2024 worden opnieuw vastgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Sociale kruidenier samenwerking 2024

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om opnieuw een samenwerkingsovereenkomst met het CAW af te sluiten voor 2024.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.