Meise

Zitting van 15 mrt 2021

Van 21.45 uur tot 22

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, raadslid;

 

Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Notulen Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van de Welzijnskoepel van 14 oktober 2020, 16 november 2020, 14 december 2020 en 25 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Overheidsopdracht: collectieve hospitalisatieverzekering

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om aan te sluiten bij de kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025 - FPD - GSD (Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst).

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanpassing gebruikersreglement De Spil

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de wijzigingen van het gebruikersreglement dienstencentrum de Spil goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021