Meise

Zitting van 20 mrt 2023

Van 21 uur tot 22

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 10/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Vaststelling van de deontologische code voor de lokale mandatarissen

Publicatiedatum: 10/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Vaststelling van het reglement beeldschermbril bij beeldschermwerk

Publicatiedatum: 10/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Wijziging rechtspositieregeling - Aanpassing aanwervingsvoorwaarden voor de functie van logistiek medewerker

Publicatiedatum: 10/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Princiepsbeslissing jobstudenten 2023

Publicatiedatum: 10/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Indexatie leefgeld LOI 2023

Publicatiedatum: 10/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Goedkeuring van de aanpassingen aan het reglement klachtenbehandeling

Publicatiedatum: 10/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.