Meise

Zitting van 20 sep 2021

Van 19.30 uur tot 22

Verwacht:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 11/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Voorstel om de individuele constructieve motie van wantrouwen aan te nemen tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Onderzoek van ontvankelijkheid. Stemming.

Publicatiedatum: 11/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Aanstelling voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen met inbegrip van het onderzoek van ontvankelijkheid van de akte van voordracht, de geloofsbrieven, de verkozen verklaring en de eedaflegging

Publicatiedatum: 11/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Verderzetten van een samenwerkingsovereenkomst met WZC Hestia

Publicatiedatum: 11/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Rapportering meerjarenplan 2020 - 2025

Publicatiedatum: 11/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Reglement SCP-toelage 2021

Publicatiedatum: 11/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Publicatiedatum: 11/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Aankoop voertuig maaltijdbedeling

Publicatiedatum: 11/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst met de coördinerende en raadgevende arts

Publicatiedatum: 11/09/2021