Meise

Zitting van 22 feb 2021

Van 19.30 uur tot 22

Verwacht:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vergoeding thuiswerk als gevolg van de coronacrisis

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vaststelling van de geïntegreerde rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMWpersoneel

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vaststelling van de rechtspositieregeling voor het personeel van het woonzorgcentrum, dienstencentrum, serviceflats en home

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vaststelling van het arbeidsreglement voor het personeel van het woonzorgcentrum, dienstencentrum en serviceflats

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Princiepsbeslissing jobstudenten 2021.  Bepalen contingent en bezoldiging.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vaststelling van het huishoudelijk reglement en kennisname van het draaiboek voor de lokale opvanginitiatieven

Publicatiedatum: 12/02/2021