Meise

Zitting van 22 feb 2021

Van 22.15 uur tot 22.45

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 januari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vergoeding thuiswerk als gevolg van de coronacrisis

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn kent aan de personeelsleden een vergoeding voor thuiswerk toe als gevolg van de coronacrisis.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vaststelling van de geïntegreerde rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMWpersoneel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de rechtspositieregeling, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home, vast.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling Gemeente en OCMW Meise gecoordineerde versie Meise _ MAT 10 02 2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vaststelling van de rechtspositieregeling voor het personeel van het woonzorgcentrum, dienstencentrum, serviceflats en home

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de rechtspositieregeling, van toepassing op de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, vast.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling WZC OCMW Meise gecoordineerde versie Meise MAT 10 02 2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gezamenlijk arbeidsreglement, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel, vast.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vaststelling van het arbeidsreglement voor het personeel van het woonzorgcentrum, dienstencentrum en serviceflats

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het arbeidsreglement, van toepassing op het voltallig personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW Meise, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels en op het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, vast.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Princiepsbeslissing jobstudenten 2021.  Bepalen contingent en bezoldiging.

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het contingent en de bezoldiging voor de aanstelling van jobstudenten in 2021.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vaststelling van het huishoudelijk reglement en kennisname van het draaiboek voor de lokale opvanginitiatieven

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief (LOI) vast en neemt kennis van het draaiboek voor de lokale opvanginitiatieven.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021