Meise

Zitting van 27 05 2024

Van 21.25 uur tot 21.35

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers en Ruben Algaba, schepenen;

Thomas Goethals en Veerle De Cuyper, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

EthiasCo - algemene vergadering op 13 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van de algemene vergadering EthiasCo van 13 juni 2024 goed en mandateert de vertegenwoordiger om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Haviland - Gewone algemene vergadering op 19 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 juni 2024 goed en mandateert de afgevaardigden om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 juni 2024 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Kennisname notulen Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de raden van bestuur van de Welzijnskoepel West-Brabant van 22 november 2023, 18 december 2023, 30 januari 2024, 27 februari 2024 en 25 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het arbeidsreglement van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel, vast.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Vaststelling van het arbeidsreglement voor het personeel van het woonzorgcentrum, dienstencentrum, home en de serviceflats

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het arbeidsreglement van toepassing op het voltallig personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW Meise, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels en op het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband vast.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aangepaste raming van € 111.596,41 excl. btw of € 135.031,66 incl. 21% btw voor de opdracht “Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick” goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting naar het OCMW Meise goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Verlenging huurovereenkomst VZW Ferm Thuiszorg

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een adddendum aan de huurovereenkomst voor ruimten in de Godshuisstraat 35 goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.