Meise

Zitting van 27 mei 2024

Van 21 uur tot 21.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

EthiasCo - algemene vergadering op 13 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Haviland - Gewone algemene vergadering op 19 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Kennisname notulen Welzijnskoepel

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Vaststelling van het arbeidsreglement voor het personeel van het woonzorgcentrum, dienstencentrum, home en de serviceflats

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Verlenging huurovereenkomst VZW Landelijke Thuiszorg

Publicatiedatum: 17/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.