Meise

Zitting van 19 apr 2021

Van 19.30 uur tot 22

Verwacht:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Notulen Welzijnskoepel

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Algemene vergadering Haviland op 16 juni 2021

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Delegatie bevoegdheid organogram en personeelsformatie

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Vervoerdienst van en naar het vaccinatiecentrum te Wemmel - goedkeuring afwijkingen op het huishoudelijk reglement vervoerdienst

Publicatiedatum: 09/04/2021