Meise

Zitting van 19 apr 2021

Van 21.50 uur tot 22

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, raadslid;

 

Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Notulen Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van de Welzijnskoepel van 16 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Algemene vergadering Haviland op 16 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het voorstel van statutenwijziging van Haviland, zoals werd aangenomen door de raad van bestuur op 22 februari 2021, goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Delegatie bevoegdheid organogram en personeelsformatie

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn delegeert de bevoegdheden van het organogram en de personeelsformatie naar het vast bureau.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Vervoerdienst van en naar het vaccinatiecentrum te Wemmel - goedkeuring afwijkingen op het huishoudelijk reglement vervoerdienst

KORTE SAMENVATTING

De vervoerdienst van OCMW Meise zal ingezet worden voor ritten van en naar het vaccinatiecentrum te Wemmel. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement vervoerdienst vast.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021