Meise

Zitting van 15 05 2023

Van 20.35 uur tot 20.40

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 april 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Haviland - gewone algemene vergadering op 21 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland van 21 juni 2023 goed, duidt een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan en mandateert de vertegenwoordigers om deze agendapunten ook goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Ethias cvba - Gewone algemene jaarvergadering op 8 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van EthiasCo van 8 juni 2023 worden goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger wordt volmacht verleend deze vergaderingen bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens het vast bureau van 2 mei 2023 en een administratief accountbeheerder aan te duiden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.