Meise

Zitting van 15 jan 2024

Van 21 uur tot 21.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van het woonzorgcentrum

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van gemeente en OCMW

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Vaststelling van het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Vaststelling van het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een occasionele gezamelijke overheidsopdracht tussen Ocmw Grimbergen en Ocmw Meise voor de levering van incontinentiematerialen (1 januari 2024 - 31 december 2027 en 2 verlengingen van telkens 1 jaar) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Goedkeuring schenking tafels, stoelen en projectiescherm

Publicatiedatum: 05/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.