Meise

Zitting van 15 01 2024

Van 21.05 uur tot 21.10

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

Paul Aerts, Veerle De Cuyper, Charlotte Meulemeester en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de wijziging van de rechtspositieregeling, van toepassing op de personeelsleden van het woonzorgcentrum “Residentie Van Horick”, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, vast.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van gemeente en OCMW

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de wijziging van de rechtspositieregeling, van toepassing op de algemeen directeur, financieel directeur en personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van het woonzorgcentrum vast.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Vaststelling van het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan vast.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Vaststelling van het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het aangepaste retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen vast.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een occasionele gezamenlijke overheidsopdracht tussen Ocmw Grimbergen en Ocmw Meise voor de levering van incontinentiematerialen (1 januari 2024 - 31 december 2027 en 2 verlengingen van telkens 1 jaar) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de raming, lastvoorwaarden en gunning goed voor de opdracht “Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een occasionele gezamenlijke overheidsopdracht tussen OCMW Grimbergen en OCMW Meise voor de levering van incontinentiematerialen (1 januari 2024 - 31 december 2027 en 2 verlengingen van telkens 1 jaar)”, opgesteld door de ontwerper, OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30 te 1853 Grimbergen.

De opdracht wordt gegund (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) aan de firma Essity Belgium nv, Berkenlaan 8B bus 3 te 1831 Machelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag van het OCMW Meise wordt beperkt tot € 99.173,54 excl. btw of € 199.999,98 incl. 21% btw.

 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuring schenking tafels, stoelen en projectiescherm

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt de schenking van 12 tafels, een 20-tal stoelen en een projectiescherm door 't Verloren Uurke.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.