Meise

Zitting van 19 06 2023

Van 19.30 uur tot 19.45

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper en Charlotte Meulemeester, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 mei 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Rapportering over de organisatiebeheersing 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport over de opvolging van de organisatiebeheersing.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Aanduiding leden en voorzitter van de deontologische commissie

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Notulen Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van de Welzijnskoepel West-Brabant van 25 januari 2023, 16 februari 2023 en 27 maart 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Vaststelling jaarrekening 2022: aandeel OCMW

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het aandeel van het OCMW in de jaarrekening 2022 goed en neemt kennis van het jaarverslag 2022.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Financiële kwartaalrapportering Q1-2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de financiële rapportering over het eerste kwartaal 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Goedkeuring huurovereenkomst studio 5 Home J. Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.