Meise

Zitting van 19 12 2022

Van 21.40 uur tot 21.45

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Billie Kawende, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 november 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Notulen Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van de Welzijnskoepel West-Brabant van 12 oktober 2022.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Goedkeuring kader organisatiebeheersing 2022

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het kader organisatiebeheersing 2022 goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Principebeslissing LOI 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een principebeslissing over het ten laste nemen van kosten voor de bewoners van de lokale opvanginitiatieven.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Sociale kruidenier 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het huishoudelijk reglement sociale kruidenier vast en sluit hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met het CAW af.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Wijziging raadslid Lokale Adviescommissie energie en water

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt het ontslag van een raadslid als lid van de lokale adviescommissie met ingang vanaf 1 januari 2023 en duidt een nieuw lid aan.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Rapportering klachten OCMW 2022

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de ingediende klachten bij het OCMW in 2022.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.