Meise

Zitting van 17 mei 2021

Van 23 uur tot 23.30

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur, waarnemend.

 

Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Haviland - gewone algemene vergadering 16 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland van 16 juni 2021 goed en mandateert de vertegenwoordigers om deze agendapunten ook goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Vaststellen van het huishoudelijk reglement OCMW-tarief kinderopvang

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement OCMW-tarief kinderopvang vast.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Machtiging maatschappelijk werkers tot ondertekening attesten ontvangen steun, attesten geen steun en medische attesten

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een wijziging aan het huishoudelijk reglement goed houdende het machtigen van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst om attesten van ontvangen steun (leefloon, financiële steun,...), medische attesten en attesten geen steun in eigen naam te ondertekenen.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021