Meise

Zitting van 18 sep 2023

Van 21 uur tot 22

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Haviland - buitengewone algemene vergadering op woensdag 13 december 2023

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Energiesnoeiers - (verwerkersovereenkomst)

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Vaststelling van het reglement inzake de toekenning van een subsidie ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-cliënten

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Publicatiedatum: 08/09/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.