Meise

Zitting van 18 09 2023

Van 21.18 uur tot 21.20

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Charlotte Meulemeester en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 juli 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Haviland - buitengewone algemene vergadering op woensdag 13 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het voorstel van statutenwijziging van Haviland goed en mandateert de afgevaardigden om de statutenwijzigingen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale van 13 december 2023 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Energiesnoeiers - (verwerkersovereenkomst)

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de overeenkomst voor de uitvoering van diensten gericht op rationeel energieverbruik bij kwetsbare gezinnen met de vzw 3W Plus Werk en de eraan gekoppelde verwerkersovereenkomst goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Vaststelling van het reglement inzake de toekenning van een subsidie ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-cliënten

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement ter besteding van de subsidie voor de bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-cliënteel, vast.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.