Meise

Zitting van 17 04 2023

Van 21.30 uur tot 21.40

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Billie Kawende, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 maart 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Vaststelling van de deontologische code voor de lokale mandatarissen

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de deontologische code voor lokale mandatarissen vast.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Vaststelling van het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan vast.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Wijziging van de opnameovereenkomst voor vast verblijf in Residentie Van Horick

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aangepaste opnameovereenkomst vast verblijf goed voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Wijzing van de opnameovereenkomst voor kortverblijf in Residentie Van Horick

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aangepaste opnameovereenkomst kortverblijf goed voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Aanpassing van de interne afsprakennota voor WZC Residentie Van Horick

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de wijzigingen aan de interne afsprakennota voor woonzorgcentrum Residentie Van Horick goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.