Meise

Zitting van 17 okt 2022

Van 21 uur tot 21.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Herziening reglement vervoerdienst

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Goedkeuring van het jaaractieplan 2023

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Indexering leefloon LOI'ers - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/10/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.