Meise

Zitting van 17 10 2022

Van 21 uur tot 21.30

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Billie Kawende, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 september 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Jaarrekening 2021: Kennisname goedkeuring door de gouverneur

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2021 door de gouverneur.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Herziening reglement vervoerdienst

KORTE SAMENVATTING

Het huishoudelijk reglement vervoerdienst wordt vastgesteld.

Het reglement, vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 17 juni 2019, wordt opgeheven bij inwerkingtreding van dit reglement.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Goedkeuring van het jaaractieplan 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaaractieplan 2023 goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Indexering leefloon LOI'ers - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

...

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.