Meise

Zitting van 20 nov 2023

Van 21 uur tot 22

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Haviland - vergadering op 13 december 2023

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Kennisname notulen Welzijnskoepel

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Jaarrekening 2022: Kennisname goedkeuring door de gouverneur

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Principebeslissing LOI 2024

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Minimale levering energie winter 2023

Publicatiedatum: 10/11/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.