Meise

Zitting van 20 11 2023

Van 22.20 uur tot 22.30

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Charlotte Meulemeester, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 oktober 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Haviland - vergadering op 13 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale dd.13 december 2023 goed en mandateert de vertegenwoordigers om de agendapunten op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale dd. 13 december 2023 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Kennisname notulen Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van de Welzijnskoepel West-Brabant van 4 oktober 2023.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Jaarrekening 2022: Kennisname goedkeuring door de gouverneur

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2022 door de waarnemend gouverneur.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Principebeslissing LOI 2024

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een principebeslissing over het ten laste nemen van kosten voor de bewoners van de lokale opvanginitiatieven.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Minimale levering energie winter 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om de bedragen zoals vermeld in de tabel betreffende de bepaling van de kost van de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning, goedgekeurd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid dd. 6 oktober 2023, toe te passen.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.