Meise

Zitting van 19 09 2022

Van 22 uur tot 22.10

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jacques Wouters, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 juli 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering eerste semester 2022

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot het eerste semester van 2022.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Vaststelling van het reglement SCP-toelage 2022

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement ter besteding van de subsidie voor de bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-cliënteel vast.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Aanpassing energiebudget 2.0

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement inzake de toekenning van een energiebudget 2.0 vast.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Aanpassing huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat niet akkoord met de aanvulling van artikel 44 van het huidige huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.