Meise

Zitting van 16 jan 2023

Van 21 uur tot 22

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Vaststelling van het arbeidsreglement voor het personeel van het woonzorgcentrum, dienstencentrum, home en de serviceflats

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Aanpassing huishoudelijk reglement gebruik bureelruimte

Publicatiedatum: 06/01/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.