Meise

Zitting van 16 01 2023

Van 22.17 uur tot 22.23

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Veerle De Cuyper en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gezamenlijk arbeidsreglement, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel, vast.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de wijziging van de rechtspositieregeling, van toepassing op personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home, vast.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Vaststelling van het arbeidsreglement voor het personeel van het woonzorgcentrum, dienstencentrum, home en de serviceflats

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het arbeidsreglement, van toepassing op het voltallig personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW Meise, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels en op het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, vast.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Aanpassing huishoudelijk reglement gebruik bureelruimte

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gewijzigde huishoudelijk reglement voor het gebruik van een bureelruimte in het OCMW-gebouw vast.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.