Meise

Zitting van 19 02 2024

Van 21.15 uur tot 21.30

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Veerle De Cuyper, raadslid;

 

raadslid Roel Anciaux verlaat de vergadering vanaf punt 2.

raadslid Roel Anciaux vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Instap raamovereenkomst van opdrachtencentrale vzw voor levering van medisch verbruiksmateriaal - verzorgingsproducten (20 februari 2024 - 31 december 2027) aan het WZC Residentie van Horick - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de raming en de gunning voor de opdracht “Instap raamovereenkomst van opdrachtencentrale vzw voor levering van medisch verbruiksmateriaal - verzorgingsproducten (20 februari 2024 - 31 december 2027) aan het WZC Residentie Van Horick”, opgesteld door de ontwerper, vzw Opdrachtencentrale, Stationsweg 55A te 9340 Lede, goed.

Deze opdracht wordt gegund aan Arseus Medical NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 45.454,54 excl. btw of € 54.999,99 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick (2024-2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023239 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd.De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 87.603,31 excl. btw of € 106.000,01 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Afsluiten van addendum aan verhuurovereenkomst met Wiegwijs

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een addendum aan de huurovereenkomst met Wiegwijs ("Kind & Gezin") goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Afsprakenkader REMI-tool voor de toekenning van financiële steun aan OCMW-begunstigden

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het afsprakenkader OCMW Meise ter besteding van de middelen bedoeld voor de toekenning van aanvullende financiële steun aan OCMW begunstigden, vast.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Kennisname van het rapport over binnengekomen meldingen 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de meldingen OCMW 2023 die zijn binnengekomen via het meldingensysteem.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Kennisname van het rapport over binnengekomen klachten 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de ingediende klachten bij het OCMW in 2023.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Extern verhuur parkeerplaats serviceflats Ter Wolven - goedkeuring verhuurovereenkomst

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn sluit de overeenkomst voor het huren van parkeerplaats nummer 9 door een buurtbewoner in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven af.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024