Meise

Zitting van 21 11 2022

Van 19.30 uur tot 19.35

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

Erwin De Clerck en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Haviland - gewone algemene vergadering op 14 december 2022

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland van 14 december 2022 goed en mandateert de vertegenwoordigers om deze agendapunten ook goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Notulen Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van de Welzijnskoepel van 20 juni 2022 en de notulen van de raden van bestuur van 23 mei 2022, 20 juni 2022 en 13 september 2022.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Compensatie feestdagen in 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om aan alle personeelsleden van lokaal bestuur Meise het recht te verlenen om de 2 feestdagen die in 2023 samenvallen met een zaterdag en een zondag, namelijk 1 januari 2023 en 11 november 2023, op te nemen onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks verlof.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: herziening 2022/1

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2022/1 - vast voor het aandeel OCMW.

De kredieten voor 2022 worden gewijzigd en de kredieten voor 2023 worden vastgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Overeenkomst oplaadterminal Fluvius 1.01.2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de overeenkomst met Fluvius, aangaande het beheer van oplaad-/ betaalterminals bij het OCMW Meise en de ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW Meise, goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Minimale levering energie (gas en elektriciteit) - winterperiode

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat in op het voorstel van het Vlaams Energieagentschap tot toepassing van de minimale levering voor energie gedurende de winter 2022-2023 en gaat principieel akkoord om jaarlijks gedurende de winterperiode de minimale levering voor energie (aardgas en elektriciteit) toe te passen.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.