Meise

Zitting van 06 05 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 29 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om het arbeidsreglement van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Vaststelling van het arbeidsreglement voor het personeel van het woonzorgcentrum, dienstencentrum, home en de serviceflats

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om het arbeidsreglement van toepassing op het voltallig personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW Meise, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels en op het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Begeleiding van stagiair in het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een student van het Busleyden Atheneum Campus EH Jette als stagiair voor de dienst verpleging van het woonzorgcentrum aangesteld tijdens de periode van 6 mei 2024 tot en met 2 juni 2024 van maandag tot en met vrijdag.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 22 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau beslist de aangepaste raming van € 111.596,41 excl. btw of € 135.031,66 incl. 21% btw voor de opdracht “Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick” ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor te leggen.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Rapportbeoordeling ESF gemeenschapsdienst

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de eindrapportering van het project Gemeenschapsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Goedkeuring afschaffing gratis maaltijd vrijwilligers

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord dat vrijwilligers die een vrijwilligersovereenkomst hebben afgesloten met het lokaal bestuur een volledige maaltijd kunnen consumeren voor 3 euro, mits inschrijving voor de dag dat ze aan vrijwilligerswerk doen.

Het vast bureau gaat akkoord dat overschot gekocht kan worden voor 3 euro om verspilling te voorkomen.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Kennisname van het verslag van de bewonersvergadering serviceflats d.d. 8 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de bewonersvergadering van maandag 8 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.