Meise

Zitting van 22 01 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 15 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Arbeidsongeval consolidatie - JDV

KORTE SAMENVATTING

Een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker is geconsolideerd.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Aanstelling van een technisch beambte voor de keuken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de keuken aangesteld met halftijdse prestaties in contractueel verband voor de periode van 6 februari 2024 tot en met 5 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Aanstelling van een maatschappelijk werker

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een maatschappelijk werker (B1-B3) aangesteld met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband met ingang van 1 februari 2024 tot en met 30 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Toekennen van een anciënniteitspremie

KORTE SAMENVATTING

Er worden een premie toegekend aan medewerkers voor 25 jaar dienstanciënniteit en voor 35 jaar dienstanciënniteit.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 8 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Het leveren van vleeswaren aan de keuken van het OCMW gedurende 1 jaar (04 januari 2024 - 03 januari 2025) - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gunt de opdracht “Het leveren van vleeswaren aan de keuken van het OCMW” verlenging 1 (4 januari 2024 – 3 januari 2025)  aan dezelfde leverancier, zijnde Q-food nv, Industriezone  E17, Bus 3 Moortelstraat 21B te 9160 Lokeren, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 68.396,23 excl. btw of € 72.500,00 incl. 6% btw.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Goedkeuring organisatie schaaknamiddag onder begeleiding in lokaal dienstencentrum De Spil

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om vier schaaknamiddagen te organiseren in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spil onder de deskundige leiding van een vrijwilliger.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Goedkeuring optreden "Cliff en Katrien" op donderdag 19 september 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om het optreden van "Cliff en Katrien" te organiseren op donderdag 19 september 2024 in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spil. De toegang tot het optreden is gratis.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Kennisname van het rapport over binnengekomen meldingen 2023

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de meldingen OCMW 2023 die zijn binnengekomen via het meldingensysteem en zal deze ter kennisname voorleggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Kennisname van het rapport over binnengekomen klachten 2023

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de ingediende klachten bij het OCMW in 2023 en zal deze ter kennisname voorleggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.