Meise

Zitting van 29 mrt 2021

Van 13 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 22 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 15 maart 2021

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Delegatie bevoegdheid organogram en personeelsformatie

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om de bevoegdheden van het organogram en de personeelsformatie te delegeren.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Oproep om extra LOI-plaatsen te openen voor opvang van verzoekers internationale bescherming

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van Fedasil Regio Noord dat werd ontvangen op 10 maart 2021.
Het vast bureau wenst niet in te gaan op deze oproep aan lokale besturen om LOI-plaatsen te openen voor opvang van verzoekers om internationale bescherming in het kader van het hervestigingsprogramma.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Vervoerdienst van en naar het vaccinatiecentrum te Wemmel - goedkeuring afwijkingen op het huishoudelijk reglement vervoerdienst

KORTE SAMENVATTING

De vervoerdienst van OCMW Meise zal ingezet worden voor ritten van en naar het vaccinatiecentrum te Wemmel. De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht om de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement vervoerdienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021