Meise

Zitting van 01 mrt 2021

Van 13 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 22 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 15 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2020 - 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Aanstelling van een maatschappelijk werker

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een maatschappelijk werker met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband voor bepaalde duur aangesteld vanaf 22 maart 2021 tot en met 21 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Aanstelling van een administratief medewerker voor de personeelsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker aangesteld voor de personeelsdienst in vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid met deeltijdse prestaties (7,6/38) met ingang van 1 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Overheidsopdracht: collectieve hospitalisatieverzekering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad van maatschappelijk welzijn om deel te nemen aan de kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025 - FPD - GSD.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van deskundige personeelszaken

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen naar aanleiding van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van deskundige personeelszaken.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Aanstelling van een deskundige personeelszaken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een deskundige personeelszaken aangesteld met voltijdse (38/38) prestaties in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 8 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor administratief medewerker onthaal

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van administratief medewerker onthaal wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Kennisname van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker onthaal

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker onthaal.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Kennisname van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker personeelsdienst

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker personeelsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor centrumleider

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van centrumleider wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor maatschappelijk werker

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van maatschappelijk werker wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor technisch beambte voor de poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van technisch beambte voor de poetsdienst wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Toekomst dienst maaltijden aan huis

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het leveren van maaltijden bestemd voor de dienst maaltijden-aan-huis.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Toekomstvisie en plan van aanpak voor de extramurale poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met het nieuwe voorstel aangaande de invulling van het takenpakket van de personeelsleden uit de extramurale poetsdienst van OCMW Meise.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Aanpassing gebruikersreglement De Spil

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om een wijziging van het gebruikersreglement dienstencentrum de Spil goed te keuren naar aanleiding van een wijziging van de inschrijvingsperiode en de installatie van Bancontact.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Gebruik cafetaria De Spil voor de bloedinzamelingsactie op woensdag 17 februari en 26 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het gratis ter beschikking stellen van de vergaderzaal en cafetaria van lokaal dienstencentrum De Spil op woensdag 17 februari en 26 mei 2021 van 18.30 uur tot 21 uur voor een bloedinzamelingsactie van het Rode Kruis.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Gebruik cafetaria De Spil 24 februari 2021 door de Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met het gratis ter beschikking stellen van de vergaderzaal en cafetaria van lokaal dienstencentrum De Spil op woensdag 24 februari 2021 van 9 uur tot 17 uur voor de organisatie van examens door De Welzijnskoepel (dienst gezinszorg).

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Kennisname van werfverslagen 28 en 29 betreffende de renovatie van het Home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van werfverslagen 28 en 29 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021