Meise

Zitting van 18 12 2023

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 4 december 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur - november 2023

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand november 2023.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Aanstelling van een technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de poetsdienst aangesteld met voltijdse (38/38) prestaties voor het woonzorgcentrum (11,4/38 categorie 8 en 26,6/38 categorie 4) in contractueel verband met ingang van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Aanstelling van een technisch beambte voor de keuken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de keuken aangesteld met deeltijdse prestaties (15,2/38) in contractueel verband met ingang van 19 december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Aanstelling van een administratief medewerker voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker voor het woonzorgcentrum (C1-C3) aangesteld met ingang van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024  met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband voor bepaalde duur ter vervanging van een ziek personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2023 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

 

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 4 december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een occasionele gezamelijke overheidsopdracht tussen Ocmw Grimbergen en Ocmw Meise voor de levering van incontinentiematerialen (1 januari 2024 - 31 december 2027 en 2 verlengingen van telkens 1 jaar) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn de raming, lastvoorwaarden en gunning goed te keuren voor de opdracht “Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een occasionele gezamenlijke overheidsopdracht tussen OCMW Grimbergen en OCMW Meise voor de levering van incontinentiematerialen (1 januari 2024 - 31 december 2027 en 2 verlengingen van telkens 1 jaar)”, opgesteld door de ontwerper, OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30 te 1853 Grimbergen.

De opdracht wordt gegund (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) aan de firma Essity Belgium nv, Berkenlaan 8B bus 3 te 1831 Machelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag van het OCMW Meise wordt beperkt tot € 99.173,54 excl. btw of € 199.999.98 incl. 21% btw.

 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Aanstelling raadsman procedure uithuiszetting

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een advocaat aangesteld om namens het OCMW een procedure uithuiszetting in te leiden voor het Vredegerecht van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Principieel akkoord evenementen 'beleven en samenleven' 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat principieel akkoord met de planning en de organisatie van de evenementen 2024, onder voorbehoud van latere wijzigingen.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Goedkeuring permanentie lokaal dienstencentrum De Spil

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om vanaf 1 januari 2024 een wekelijkse permanentie in te voeren als laagdrempelig en toegankelijk aanspreekpunt voor het lokaal dienstencentrum De Spil. De permanentie vindt iedere woensdag plaats van 9u30 tot 11u30.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Goedkeuring schenking tafels, stoelen en projectiescherm

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn de schenking van 12 tafels, een 20-tal stoelen en een projectiescherm door 't Verloren Uurke te aanvaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Activiteiten woonleefteam 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau keurt het activiteitenaanbod van het woonzorgcentrum Residentie Van Horick voor 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau beslist een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau beslist een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.