Meise

Zitting van 26 02 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 19 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Aanstelling van een logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een logistiek medewerker (categorie 8) voor het woonzorgcentrum aangesteld met ingang van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Vacantverklaring verzorgende

KORTE SAMENVATTING

Er wordt 1,5 VTE functies van verzorgende (barema 11) voor het woonzorgcentrum in contractueel verband vacant verklaard met ingang van 1 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Aanstelling van een verzorgende voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een verzorgende (barema 11) voor het woonzorgcentrum aangesteld voor onbepaalde duur met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband met ingang van 1 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Aanstelling van een verzorgende voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een verzorgende (barema 11) voor het woonzorgcentrum aangesteld voor onbepaalde duur met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband met ingang van 1 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van technisch assistent (D1-D3) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Oppensioenstelling van een administratief hoofdmedewerker

KORTE SAMENVATTING

Met ingang van 1 mei 2024 wordt ontslag verleend aan een personeelslid wegens oppensioenstelling.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Wijziging aanvaarding van de kandidaturen voor de functie van kok (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een bijkomende kandidatuur aanvaard voor het aanwervingsexamen voor de functie van kok (C1-C3).

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

 

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Overdracht ongebruikte investeringskredieten OCMW 2023

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau beslist om het overgrote deel van de investeringskredieten 2023 over te dragen naar 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Hoorick - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick” wordt opgestart.

Er worden meerdere ondernemers uitgenodigd. 

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Uniek jaarverslag cijfergegevens werking OCMW Meise 2023

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de cijfergegevens voor de werking van de sociale dienst van het OCMW Meise in 2023.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Basisregistratie schuldbemiddeling 2023 - cijfergegevens werking schuldbemiddelingsdienst in 2023

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de cijfergegevens voor de werking van de dienst schuldbemiddeling van het OCMW Meise in 2023.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Infosessie LIGO GBO Oekraïne

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de organisatie van een infosessie voor Oekraïense vluchtelingen op woensdag 13 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Goedkeuring wijziging openingsuren cafetaria De Spil donderdag 7 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel van de centrumleider om de cafetaria en de vergaderzaal van het lokaal dienstencentrum 'De Spil' op donderdag 7 maart 2024 te sluiten om 16u in functie van de voorbereiding van het vrijwilligersfeest.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024