Meise

Zitting van 25 03 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 18 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanstelling van een logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een logistiek medewerker (categorie 8) voor het woonzorgcentrum aangesteld met ingang van 4 april 2024 tot en met 3 juli 2024 met deeltijdse prestaties (30,4/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanstelling van een technisch beambte voor de cafetaria

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de cafetaria aangesteld met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband met ingang van 1 april 2024 tot en met 30 september 2024.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanstelling van een technisch beambte poetsdienst voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte poetsdienst (barema 4 en barema 8) voor het woonzorgcentrum aangesteld voor onbepaalde duur met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband met ingang van 1 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanstelling van een administratief medewerker voor de personeelsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker voor de personeelsdienst (C1-C3) aangesteld in contractueel verband met deeltijdse prestaties (9,5/38) met ingang van 1 april 2024 tot en met 30 september 2024.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker omwille van medische redenen

KORTE SAMENVATTING

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt beëindigd met ingang van 27 maart 2024 omwille van medische overmacht.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Kennisname datum bevorderingsexamen van de functie administratief hoofdmedewerker

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de datum voor het bevorderingsexamen voor de functie van administratief hoofdmedewerker (C4-C5).

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Vaststelling van de wervingsreserve voor de functie van technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de functie van technisch beambte poetsdienst voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick, die een aanvang nam op 6 maart 2024 en eindigt op 5 maart 2025.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Projectvoorstel Lokaal Partnerschap H5

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn het project Lokaal Partnerschap H5 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Goedkeuring verlenging lessenreeks valpreventie "Fit en gezellig" door BOV-coach

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om de lessenreeks "Fit en gezellig", een beweegreeks gericht op valpreventie en geleid door de BOVcoach/ VL-Otago-instructeur uit Meise, te verlengen.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Goedkeuring organisatie infosessie valpreventie op 24 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van een infosessie rond valpreventie in het kader van de "Week van de Valpreventie" op 24 april 2024 in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spil. De infosessie wordt verzorgd door de BOV-coach uit Meise.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Goedkeuring vroegere sluiting cafetaria De Spil op maandag 29 april 2024 in functie van de "afterwork"

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om de cafetaria en de vergaderzaal van het lokaal dienstencentrum 'De Spil' op maandag 29 april 2024 te sluiten om 14u30 in functie van de afterwork voor het personeel van lokaal bestuur Meise.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Vergelijking serviceflats

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat niet in op de vraag van een bewoner voor een prijsvermindering van de dagprijs van de serviceflats "Ter Wolven".

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Dag van de mantelzorger 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om rond de periode van 'Dag van de mantelzorger' (23 juni 2024) een activiteit te organiseren in het lokaal dienstencentrum De Spil in samenwerking met een erkende mantelzorgvereniging.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024