Meise

Zitting van 04 03 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 26 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Aanstelling van een diensthoofd financiën

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een diensthoofd financiën (A1a-A3a) aangesteld in contractueel verband met voltijdse prestaties (38/38) met ingang van 11 maart 2024 tot en met 10 september 2024.

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 19 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Goedkeuring wijziging openingsuren cafetaria De Spil in kader van vernieuwen gordijnen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel van de centrumleider om de cafetaria en de vergaderzaal van het lokaal dienstencentrum "De Spil" te sluiten om 13u in functie van het vervangen van de gordijnen in de cafetaria.

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Goedkeuring uitbreiden assortiment alcoholvrij bier in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spil

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met het permanent aanbieden van een non-alcoholisch fruitbier in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum "De Spil" voor de prijs van 2,50 euro per consumptie.

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.