Meise

Zitting van 11 03 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 4 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen van het aanwervingsexamen voor de functie van kok

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal over de examenverrichtingen voor de functie van kok (C1-C3).

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen van het aanwervings- en bevorderingsexamen voor de functie van deskundige overheidsopdrachten voor de aankoopdienst

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal over de examenverrichtingen voor de functie van deskundige overheidsopdrachten voor de aankoopdienst - dienst financiën (C4-C5).

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Kennisname van het proces-verbaal van examenverrichtingen voor de functie van technisch beambte poetsdienst voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de praktische en mondelinge proeven die werden afgenomen op woensdag 6 maart 2024 voor de functie van technisch beambte poetsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor de functie van administratief hoofdmedewerker (C4-C5)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van administratief hoofdmedewerker worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor de functie van diensthoofd financiën (A1a-A3a)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van diensthoofd financiën worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanstelling van een hulpkok voor de keuken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een hulpkok voor de keuken aangesteld met deeltijdse prestaties (30,4/38) in contractueel verband  met ingang van 13 maart 2024 tot en met 12 juni 2023.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanstelling van een coördinator voor de polyvalente ruimte

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een coördinator voor de polyvalente ruimte (D1-D3) met voltijdse prestaties in contractueel verband voor bepaalde duur aangesteld voor de periode van 18 maart 2024 tot en met 17 september 2024.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Goedkeuring organisatie volksspelennamiddag op 22 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van de volksspelennamiddag op woensdag 22 mei 2024 om 14u in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spil.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanstelling van stagiairs

KORTE SAMENVATTING

Er worden 7 stagiairs aangesteld voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Organisatie van een ontbijt voor de bewoners van serviceflats Ter Wolven

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om een ontbijt te organiseren voor de bewoners van de serviceflats Ter Wolven op 17 mei 2024 van 8 tot 10 uur in de Spil.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.