Meise

Zitting van 29 04 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 22 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Haviland - Gewone algemene vergadering op 19 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 juni 2024 goed te keuren en de afgevaardigden te mandateren om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 juni 2024 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Wijziging van de personeelsformatie

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau keurt de wijziging van de personeelsformatie van het OCMW personeel met ingang van 1 juni 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Wijziging van het organogram

KORTE SAMENVATTING

Het organogram van het gemeentepersoneel en OCMW- personeel wordt met ingang van 1 juni 2024 aangepast.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanstelling van een technisch beambte voor de poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de poetsdienst aangesteld voor het woonzorgcentrum (5,7/38 categorie 8 en 13,3/38 categorie 4), de Serviceflats Ter Wolven (15,2/38) en voor het Home Jan Gysel (3,8/38) in contractueel verband met ingang van 1 mei 2024 tot en met 31 juli 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen van het bevorderingsexamen voor de functie van administratief hoofdmedewerker (C4-C5)

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal over de examenverrichtingen voor de functie van administratief hoofdmedewerker (C4-C5).

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanstelling van een administratief hoofdmedewerker voor de personeelsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker (C1-C3) voor de personeelsdienst met deeltijdse prestaties (30,4/38) bevorderd met ingang van 1 mei 2024 tot administratief hoofdmedewerker (C4-C5) voor de personeelsdienst met voltijdse prestaties (38/38) in statutair verband.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Kennisname jaarverslag lokaal dienstencentrum De Spil 2023 voor Departement Zorg

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het jaarverslag van 2023 van het lokaal dienstencentrum De Spil voor het Departement Zorg.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Kennisname aangepast meerjarenplan 2023-2025 lokaal dienstencentrum De Spil

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het aangepast meerjarenplan van het lokaal dienstencentrum De Spil voor de periode 2023 -2025.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.