Meise

Zitting van 05 02 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 29 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch beambte poetsdienst woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van technisch beambte poetsdienst voor het woonzorgcentrum wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen van het aanwervingsexamen voor de functie diensthoofd financiën

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal over de examenverrichtingen voor de functie van diensthoofd financiën.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

 

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 22 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Addendum aan verhuurovereenkomst met Wiegwijs

KORTE SAMENVATTING

Het Vast Bureau verzoekt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om een addendum aan de huurovereenkomst met Wiegwijs goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Toelating tot het houden van een huisdier in serviceflats 'Ter Wolven'

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met het houden van een huisdier in serviceflats Ter Wolven door een bewoner.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.