Meise

Zitting van 15 mrt 2021

Van 13 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 8 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Besluiten algemeen directeur - kennisname

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijden de maand februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 1 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Onderhoudscontract en herstellen van keukentoestellen centrale keuken OCMW (10/03/2021-09/03/2025) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau keurt de lastvoorwaarden en gunning goed voor de opdracht “Onderhoudscontract en herstellen van keukentoestellen centrale keuken OCMW (10/03/2021-09/03/2025)”. Deze opdracht wordt gegund aan de bieder met de beste prijs/kwaliteitsverhouding zijnde METOS NV, Gentsesteenweg 518A te 9300 Aalst, tegen het nagerekende offertebedrag van € 16.399,27 excl. btw of € 19.843,12 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Functioneren personeelslid

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt een besluit over het functioneren van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een technisch beambte voor de keuken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de keuken aangesteld met halftijdse prestaties in vervanging voor de periode van 2 april 2021 tot en met 1 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een technisch beambte voor de keuken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de keuken aangesteld met deeltijdse prestaties voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een stafmedewerker

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een stafmedewerker aangesteld met voltijdse (38/38) prestaties in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 23 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum aangesteld in vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid met halftijdse prestaties (19/38) met ingang van 20 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een verzorgende in het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een verzorgende voor het woonzorgcentrum aangesteld met deeltijdse prestaties (30,4/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een verzorgende voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een verzorgende voor het woonzorgcentrum aangesteld met deeltijdse prestaties (26,6/38) in contractueel verband voor bepaalde duur vanaf 9 april 2021 tot en met 8 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Vacantverklaring GIS-coördinator

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van GIS-coördinator (B1-B3) voltijds, halftijds of deeltijds in contractueel verband vacant verklaard via aanwerving.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van stafmedewerker

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen naar aanleiding van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van stafmedewerker.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Kennisname van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum aangesteld op 24 april  2021 en 25 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum aangesteld op 10 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als verzorgende voor het woonzorgcentrum aangesteld op 11 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum aangesteld op 18 april  2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als verzorgende voor het woonzorgcentrum aangesteld op 17 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Inschakeling uitzendarbeid verpleegkundigen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het inschakelen van interim-verpleegkundigen voor enkele nachtdiensten in Residentie Van Horick.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Kennisname van het werfverslag 30 inzake de renovatie van het home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van werfverslag 30 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021