Meise

Zitting van 19 apr 2021

Van 13 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 12 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Arbeidsongeval consolidatie - AB

KORTE SAMENVATTING

Een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker is geconsolideerd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Aanstelling van een verzorgende voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een verzorgende (C1-C2) voor het woonzorgcentrum met voltijdse prestaties (38/38) aangesteld in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 1 mei 2021 tot en met 31 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Disponibiliteit wegens ziekte

KORTE SAMENVATTING

Aangezien het ziektekrediet is uitgeput, dient een statutair personeelslid in disponibiliteit gesteld te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Kennisname van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van ergotherapeut voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van ergotherapeut voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Kijk- en luisterstage sociale dienst en DC De Spil

KORTE SAMENVATTING

De aanvraag voor een stageplaats als maatschappelijk werker binnen de sociale dienst van het OCMW en het dienstencentrum De Spil wordt aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Kennisname van het werfverslag 35 betreffende de renovatie van het Home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het werfverslag 35 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021