Meise

Zitting van 12 02 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 5 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur - januari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor de functie van technisch beambte poetsdienst WZC

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch beambte poetsdienst (IFIC-loonschalen: 70% barema 4 en 30% barema 8) worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor de functie van kok (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van kok worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen kok (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de data voor het aanwervingsexamen voor de functie van kok (C1-C3).

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van kok (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van kok (C1-C3) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvaarding van de kandidaturen van de functie technisch assistent

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Vacantverklaring van de functie van diensthoofd financiën

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van diensthoofd financiën (A1a-A3a) voltijds in contractueel verband vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van deskundige overheidsopdrachten (C4-C5) - dienst financiën

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van deskundige overheidsopdrachten (C4-C5) voor de aankoopdienst - dienst financiën wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen deskundige overheidsopdrachten (C4-C5) voor de aankoopdienst - dienst financiën

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de data voor het aanwervingsexamen voor de functie van deskundige overheidsopdrachten (C4-C5) voor de aankoopdienst - dienst financiën.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Oppensioenstelling van een technisch medewerker

KORTE SAMENVATTING

Met ingang van 1 mei 2024 wordt ontslag verleend aan een personeelslid wegens oppensioenstelling.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Principiële beslissingen debiteurenbeheer

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de definitieve principiële standpunten aangaande het debiteurenbeheer.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Vraag plaatsing airco-installatie dagopvang

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt een beslissing over een vraag tot plaatsing van een airco-systeem in de door de Landelijke Thuiszorg gehuurde ruimtes op het gelijkvloers van de Godshuisstraat 35.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Vormingsavond opvoedingsondersteuning Huis van het Kind Meise

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om de vormingsavond te organiseren die door de maatschappelijk werker van het dienstencentrum wordt voorgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.