Meise

Zitting van 19 02 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 12 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Ondertekening protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn zich akkoord te verklaren met de ondertekening van het protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Vacantverklaring van de functie van administratief hoofdmedewerker

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verklaart 1 VTE functie van administratief hoofdmedewerker (C4-C5) voltijds in statutair verband vacant. Deze functie zal worden ingevuld na het inrichten van een vergelijkend bevorderingsexamen. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de functie van administratief hoofdmedewerker met een geldigheidsduur van 1 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen voor de functie van technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch beambte poetsdienst (IFIC-loonschalen: 70% barema 4 en 30% barema 8) voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Begeleiding van stagiaire in het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een student van het CVO Semper als stagiair voor de dienst logistiek van het woonzorgcentrum aangesteld tijdens de periode van 22 februari 2024 tot en met 12 april 2024, dit telkens op donderdag en vrijdag.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Wijziging samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van de functie technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het mondeling gedeelte van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van technisch beambte poetsdienst wordt gewijzigd.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Organisatie personeelsfeest 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van het personeelsfeest in de cafetaria van het dienstencentrum De Spil op vrijdag 13 september 2024 vanaf 18.00 uur.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 5 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Beëindiging huurcontract studio 15 home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de opzeg van de huurovereenkomst van studio 15 van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Goedkeuring wijziging datum infosessie taboe doorbreken

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van de infosessie "Taboe doorbreken" op dinsdag 23 april 2024 verzorgd door de organisatie "Dag opa".

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Aanpassing tarieven kappers

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de prijsstijging voor een kappersbeurt in het woonzorgcentrum Residentie Van Horick en geeft goedkeuring aan de gewijzigde "samenwerkingsovereenkomst kappers in Residentie Van Horick".

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Vraag omtrent indexering huurprijs serviceflats

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat niet in op de vraag van een bewoner om een prijsvermindering van de dagprijs van de serviceflats "Ter Wolven" aan te vragen bij de Federale Overheidsdienst Economie.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Extern verhuur parkeerplaats serviceflats Ter Wolven - goedkeuring verhuurovereenkomst

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn de overeenkomst voor het huren van parkeerplaats nummer 10 door een buurtbewoner in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven af te sluiten.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024