Meise

Zitting van 22 mrt 2021

Van 13 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 15 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Functioneren personeelslid

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt een besluit over het functioneren van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Functioneren personeelslid

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt een besluit over het functioneren van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Kennisname van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van maatschappelijk werker

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van maatschappelijk werker.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Principebeslissing ondersteuning project Warm en Wollig via het leveren van een financiële bijdrage

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau ondersteunt het project Warm en Wollig door jaarlijks 150 euro te storten op hun rekeningnummer tot het einde van de legislatuur in 2025.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst betreffende recruteringsbegeleiding voor een verpleegkundige

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat een samenwerkingsovereenkomst aan in het kader van het rekruteren van Indische verpleegkundigen met de firma Ipen Avenir SARL.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Kennisname van het aangetekend schrijven betreffende het home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het aangetekend schrijven gericht aan Elektrotechnische Ondernemingen Vander Putten bvba, waarin het OCMW en de gemeente Meise protesteren tegen de aanvraag tot schorsing van de geplande werken in het home Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Antwoord  op tweede schrijven, aanvraag schorsing van de werken home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het tweede aangetekend schrijven gericht aan een Elektrotechnische ondernemingen Vander Putten bvba, waarin het OCMW en de gemeente Meise protesteren tegen de aanvraag tot schorsing van de werken in het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Kennisname werfverslagen 31 en 32 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van werfverslagen 31 en 32 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Verbouwen Home Van Gysel - Perceel 1 (Ruwbouw en afwerking)  - 10486/115000 - Goedkeuring verrekening 2d - brandwerende deurgehelen overloop

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2d - brandwerende deurgehelen overloop van de opdracht “Verbouwen Home Van Gysel - Perceel 1 (Ruwbouw en afwerking)” voor het totaal bedrag in meer van € 5.967,64 excl. btw of € 6.325,70 incl. 6% btw.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Verbouwen Home Van Gysel - Perceel 1 (Ruwbouw en afwerking)

10486/115000 - Goedkeuring verrekening 4 - wijziging vloerisolatie PUR -> EPS

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 4 - wijziging vloerisolatie PUR -> EPS van de opdracht “Verbouwen Home Van Gysel - Perceel 1 (Ruwbouw en afwerking)” voor het totaal bedrag in min van € -1.278,63 excl. btw of € -1.355,35 incl. btw.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Verbouwen Home Van Gysel - Perceel 1 (Ruwbouw en afwerking)  - 10486/115000 - Goedkeuring verrekening 12 - wijziging XPS naar EPS

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 12 - wijziging XPS naar EPS van de opdracht “Verbouwen Home Van Gysel - Perceel 1 (Ruwbouw en afwerking)” voor het totaal bedrag in min van € -4.973,23 excl. btw of € -5.271,62 incl. btw.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Verbouwen Home Van Gysel - Perceel 1 (Ruwbouw en afwerking)  - 10486/115000 - Goedkeuring verrekening 10a - dakwerken

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 10a - dakwerken van de opdracht “Verbouwen Home Van Gysel - Perceel 1 (Ruwbouw en afwerking)” voor het totaal bedrag in min van € -9.682,20 excl. btw of € -10.263,13 incl. btw.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 mrt 2021

Verbouwen Home Van Gysel - Perceel 1 (Ruwbouw en afwerking)  - 10486/115000 - Goedkeuring verrekening 11d - aanpassingswerken bestaande metselwerkstructuren naar betonstructuren

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 11d - aanpassingswerken bestaande metselwerkstructuren naar betonstructuren van de opdracht “Verbouwen Home Van Gysel - Perceel 1 (Ruwbouw en afwerking)” voor het totaal bedrag in meer van € 8.170,50 excl. btw of € 8.660,73 incl. 6% btw.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021