Meise

Zitting van 06 sep 2021

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 30 augustus 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Rapportering meerjarenplan 2020 - 2025

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het rapport over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot semester 1 van 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Aanstelling van een ergotherapeut voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een ergotherapeut (BV1-BV3) voor het woonzorgcentrum aangesteld met ingang van 13 september 2021 tot en met 12 september 2022 met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Vacantverklaring van de functie van administratief medewerker personeelszaken

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 0,75 VTE functie van administratief medewerker personeelszaken deeltijds in contractueel verband vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Aanstelling van een jobstudent voor de polyvalente ruimte

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als arbeider voor de polyvalente ruimte aangesteld op 18 september 2021, 19 september 2021, 25 september 2021 en 26 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Stopzetting artikel 60 §7 OCMW-wet tewerkstelling

KORTE SAMENVATTING

De arbeidsovereenkomst van een persoon aangesteld in het kader van een artikel 60 §7 OCMW-wet, bij woonzorgcentrum Residentie Van Horick te Wolvertem, wordt stopgezet.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Stopzetting artikel 60 §7 OCMW-wet tewerkstelling

KORTE SAMENVATTING

De arbeidsovereenkomst van een persoon aangesteld in het kader van een artikel 60 §7 OCMW-wet, bij Televil vzw te Vilvoorde, wordt stopgezet.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Reglement SCP-toelage 2021

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om het reglement ter besteding van de subsidie voor de bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-cliënteel, vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Punt bijlagen/links SCP 2021 reglement.doc
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Activiteiten lokaal dienstencentrum De Spil 2019

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om in het najaar 2021 een mantelzorgcafé en een praatcafé dementie te organiseren in dienstencentrum De Spil en hiervoor de nodige publiciteit te maken.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Aankoop voertuig maaltijdbedeling

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om het bestek met nr. 20211823 en de raming voor de opdracht “Aankoop voertuig maaltijdverdeling”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Kennisname van werfverslag 49 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van werfverslag 49 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021