Meise

Zitting van 29 01 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Tom Heyvaert, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 22 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Vacantverklaring administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 0,5 VTE functie van administratief medewerker (C1-C3) voor de sociale dienst in contractueel verband vacant verklaard met ingang van 1 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker

KORTE SAMENVATTING

Het vrijwillig ontslag van een medewerker wordt aanvaard met ingang van 12 februari 2024 (laatste werkdag 11 februari 2024).

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Heraanstelling van een administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

Een personeelslid wordt heraangesteld in de functie van administratief medewerker voor het onthaal met halftijdse prestaties (19/38) met ingang van 1 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Aanstelling van een administratief medewerker voor de sociale dienst

KORTE SAMENVATTING

De prestaties van een administratief medewerker voor de sociale dienst (C1-C3) worden met ingang van 1 februari 2024 voor onbepaalde duur uitgebreid van een halftijdse tewerkstelling (19/38) naar een voltijdse tewerkstelling (38/38).

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Boekenruilkasten: plaatsen bijkomende kasten

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om op bijkomende locaties in de gemeente een boekenruilkast te plaatsen.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Verlenging artikel 60 §7 OCMW-wet tewerkstelling

KORTE SAMENVATTING

In toepassing van artikel 60 §7 OCMW-wet wordt de tewerkstelling een technisch beambte in het woonzorgcentrum Residentie Van Horick verlengd vanaf 20 februari 2024 tot op het ogenblik dat betrokkene aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Goedkeuring wijziging tarief pedicure lokaal dienstencentrum De Spil

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de prijsstijging voor een voetverzorging door de pedicure van het lokaal dienstencentrum De Spil.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Goedkeuring vrijwilligersfeest op 7 maart 2024 in het lokaal dienstencentrum De Spil

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om het vrijwilligersfeest te organiseren op donderdag 7 maart 2024 in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spil.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Goedkeuring organisatie adviesmomenten lokaal dienstencentrum De Spil 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van de adviesmomenten voor 2024 over het lopende meerjarenplan en de evaluatie van de algemene werking van het lokaal dienstencentrum op woensdag 19 juni 2024 en woensdag 11 december 2024 om 9u30 in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spil.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Goedkeuring wijziging tarief pedicure woonzorgcentrum Residentie Van Horick

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de prijsstijging voor een voetverzorging door de pedicure van het woonzorgcentrum "Residentie Van Horick" en behoudt zo de uniformiteit met de prijzen van de pedicure van het lokaal dienstencentrum "De Spil".

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Verslag adviesmoment lokaal dienstencentrum De Spil D.D.14 december 2023

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van het adviesmoment van het lokaal dienstencentrum De Spil, dat plaatsvond op donderdag 14 december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau beslist om een aankoopfactuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Extern verhuur parkeerplaats serviceflats

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn de overeenkomst voor het huren van parkeerplaats nummer 9 door een buurtbewoner in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven af te sluiten.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.