Meise

Zitting van 13 05 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 6 mei 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur - april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Inrichting aanwervingsexamen voor de functie verzorgende (wervingsreserve)

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een vergelijkend aanwervingsexamen ingericht voor de aanleg van een wervingsreserve met een geldigheidsduur van één jaar en die met maximum 2 jaar verlengd kan worden voor de contractuele functie van verzorgende voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick (barema 11), in halftijds, deeltijds of voltijds verband.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Vacantverklaring van de functie maatschappelijk werker (B1-B3)

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van maatschappelijk werker (B1-B3) voltijds, deeltijds of halftijds in contractueel verband vacant verklaard als knelpuntberoep.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Vacantverklaring voor de functie van kok

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van kok (C1-C3) voltijds in contractueel verband vacant verklaard als knelpuntberoep. De functie wordt ingevuld via een contract van onbepaalde duur na het inrichten van een vergelijkend aanwervingsexamen.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Begeleiding van stagiairs in het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er worden studenten van Virgo Sapiens als stagiairs voor de dienst verzorging van het woonzorgcentrum aangesteld tijdens de periode van 13 mei 2024 tot en met 27 mei 2024 van maandag tot en met vrijdag.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Verlenging huurovereenkomst VZW Landelijke Thuiszorg

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn een adddendum aan de huurovereenkomst voor ruimten in de Godshuisstraat 35 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Goedkeuring project 'Het mooiste terras' van serviceflats Ter Wolven

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van het project 'het mooiste terras' van de serviceflats Ter Wolven.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.